• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

26.
Окт.
2022.

Листа кандидата са оценом са испита за основне судове по Огласима који су објављени у „Сл. гл. РС” бр. 120/21 од 10.12.2021. године, бр. 129/21 од 28.12.2021. године, бр. 18/22 од 11.02.2022. године и бр. 31/22 од 9.3.2022. године

24.
Окт.
2022.

Оглас за именовање судија поротника објављен у „Службеном гласнику РС”, број 115/2022 од 21. oктобра 2022. године

Pages