• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

21.
Нов.
2019.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ТЕРМИНА РАЗГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ СУДОВЕ "Сл.Гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

21.
Нов.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Виши суд у Београду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

20.
Нов.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Основне судове, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

20.
Нов.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 66/19 од 18.09.2019. године

20.
Нов.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

19.
Нов.
2019.

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године)

18.
Нов.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 81/19 од 15. новембра 2019. године

8.
Нов.
2019.

Јавни позив за подношење пријава за именовање за заменика Дисциплинког тужиоца

8.
Нов.
2019.

Обавештење о лицу одређеном за заштити података о личности у Високом савету судства

7.
Нов.
2019.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Виши суд у Београду - "Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

Pages