• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења - 2018. година

4.
Јул.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Виши судови, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

3.
Јул.
2018.

Резултати испита за Прекршајне и Основне судове

27.
Јун.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд-Привредни и Виши судови, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

26.
Јун.
2018.

Oбука „Етика и интегритет у јавном сектору“

26.
Јун.
2018.

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за основне и прекршајне судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/2018 од 23.02.2018. године

25.
Јун.
2018.

Оглас за избор судија у Привредном апелационом суду

12.
Јун.
2018.

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

1.
Јун.
2018.

Коначан списак кандидата који полажу испит за основне и прекршајне судове

25.
Мај.
2018.

Оглас за избор председника суда - "Сл. Гласник РС" бр. 39/18 од 25. маја 2018. Године

25.
Мај.
2018.

Оглас за избор судија у Управном суду - "Сл. Гласник РС" бр. 39/18 од 25. маја 2018. године

Pages