• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења - 2018. година

13.
Јул.
2018.

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 13. јула 2018. године

13.
Јул.
2018.

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 13. јула 2018. године

13.
Јул.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Виши суд у Зајечару, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

13.
Јул.
2018.

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

11.
Јул.
2018.

Саопштење Високог савета судства у вези са разговорима са кандидатима који су конкурисали за основне и прекршајне судове

11.
Јул.
2018.

Саопштење Комисије Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима

11.
Јул.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Aпелациони суд у Београду, Крагујевцу, Виши суд у Новом Саду, Пожаревцу, Крагујевцу и Београду, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

9.
Јул.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Aапелациони суд у Нишу, Управни, Виши суд у Нишу, Врању и Привредни суд Нови Сад, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

6.
Јул.
2018.

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 6. јула 2018. године

6.
Јул.
2018.

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 6. јула 2018. године

Pages