• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења - 2018. година

16.
Окт.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Привредни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 47/18 од 20.06.2018. године

16.
Окт.
2018.

Обавештење о одлагању разговора са кандидатима

11.
Окт.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Прекршајни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

11.
Окт.
2018.

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за председнике Основних судова у Новом Саду и Јагодини, по Огласу број 39/18 од 25.05.2018. године

10.
Окт.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Прекршајни суд у Београду, Лазаревцу, Новом Саду, Сомбору, Зрењанину, Јагодини и Крушевцу, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

10.
Окт.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Основни суд у Убу, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

5.
Окт.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Основни суд у Лесковцу, Прокупљу и Лебану, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

5.
Окт.
2018.

Резултати испита за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр 39/18 од 25.05.2018. године

3.
Окт.
2018.

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за Управни суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 39/2018 од 25.05.2018. године

1.
Окт.
2018.

Саопштење Високог савета судства о избору 16 судија у Виши суд у Београду

Pages