• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења - 2018. година

10.
Дец.
2018.

Претходна листа кандидата за председника у Привредном суду у Лесковцу, по Огласу Објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 39/2018 од 25.05.2018. године

5.
Дец.
2018.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Прешеву („Сл. Гласник РС“ бр. 56/18 од 18.07.2018. године

29.
Нов.
2018.

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 26. новембра 2018. године

27.
Нов.
2018.

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 26.11.2018. године

27.
Нов.
2018.

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 26.11.2018. године

15.
Нов.
2018.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у вишим судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 69/18 од 14.09.2018. године)

9.
Нов.
2018.

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 01. новембра 2018.

9.
Нов.
2018.

Одлука Високог савета судства од 01.11.2018. године о предлогу кандидата за председнике судова

7.
Нов.
2018.

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за председника Привредног суда у Лесковцу, по Огласу број 39/18 од 25.05.2018. године

6.
Нов.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- , II и III и основни суд у Београду, Обреновцу, Младеновцу и Новом Саду, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

Pages