• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења - 2016 година

9.
Мар.
2016.

Кoмуникaциoнa стрaтeгиja Висoкoг сaвeтa судствa зa пeриoд 2016-2018. гoдинe

8.
Мар.
2016.

Одлука о предлогу два кандидата за избор судија у Основном суду у Великој Плани

8.
Мар.
2016.

Одлука о предлогу три кандидата за избор судија у Основном суду у Лазаревцу

8.
Мар.
2016.

Одлука о предлогу једног кандидата за избор судије у Основном суду у Обреновцу

3.
Мар.
2016.

Студијска посета Високом савету судства Краљевине Шпаније

1.
Мар.
2016.

ПРЕДСЕДНИК ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У ЗВАНИЧНОЈ ПОСЕТИ ТУРСКОЈ

19.
Феб.
2016.

Одлука о предлогу два кандидата за избор судија у Прекршајном суду у Панчеву

19.
Феб.
2016.

Одлука о предлогу два кандидата за избор судија у Основном суду у Панчеву

19.
Феб.
2016.

Одлука о предлогу четири кандидата за избор судија у Привредном суду у Београду

5.
Феб.
2016.

Нацрт правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за оцењивање рада судијских помоћника

Pages