• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења - 2016 година

10.
Јун.
2016.

Одлука о избору две судије у Апелационом суду у Београду

10.
Јун.
2016.

Одлука о предлогу два кандидата за избор судија у Управном суду

26.
Мај.
2016.

Оглас за избор судија

26.
Мај.
2016.

Вредновања рада судија који су први пут изабрани на судијску функцију

19.
Мај.
2016.

Оглас за избор судија

13.
Мај.
2016.

Упутство за спровођење одредаба чланова 30а и 110а Закона о ванпарничном поступку и члана 98 Закона о јавном бележништву

10.
Мај.
2016.

Одлука о избору две судије у Апелационом суду у Крагујевцу

4.
Мај.
2016.

Конференција председника врховних судова Кине и земаља Централне и Источне Европе

4.
Мај.
2016.

Упутство за поступање по Закону о извршењу и обезбеђењу

22.
Апр.
2016.

Конференција „Jaчaњe судскe нeзaвиснoсти и нeпристрaснoсти кao прeдуслoв зa влaдaвину прaвa у држaвaмa члaницaмa Сaвeтa Eврoпe“

Pages