• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Привредни суд у Сремској Митровици

Serbia
Адреса: 
Сремска Митровица, Светог Димитрија 39
Телефон: 
022/600-181, 600-182, 600-100
Факс: 
022/600-183
Адреса е-поште: 
Надлежност: 
Посебни
Популација: 
311 053
  1. Аврамовић Славица
  2. Гачић-Петковић Драгица
  3. Комшић Љиљана, председник суда
  4. Лалић Драган
  5. Миличевић Јефта
  6. Поповић Катица
  7. Савић Драгана
  8. Тешановић Гина