• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Привредни суд у Краљеву

Serbia
Адреса: 
Краљево, Цара Душана 41
Телефон: 
036/312-519, 312-509
Факс: 
036/312-519
Адреса е-поште: 
Надлежност: 
Посебни
Популација: 
565 813
  1. Бакшуновић Милена, в.ф. председника суда
  2. Гочанин Милева
  3. Ђорђевић Соња
  4. Плањанин Зоран
  5. Радовановић Иван
  6. Радовановић Миљкица
  7. Стојковић Сузана