• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Прекршајни суд у Прокупљу

Serbia
Адреса: 
Прокупље, 21. Српске дивизије бр. 1
Телефон: 
Телефон/факс: 027/324-215
Адреса е-поште: 
Надлежност: 
Посебни
Популација: 
74 328
  1. Биочанин Ђинђић Маја
  2. Дикић Јадранка
  3. Николић Светлана
  4. Савић Лелица
  5. Северовић Златица, в.ф. председника суда