• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Прекршајни суд у Крушевцу

Serbia
Адреса: 
Крушевац, Стевана Синђелића бр. 1
Телефон: 
037/423-723
Факс: 
037/423-722
Адреса е-поште: 
Надлежност: 
Посебни
Популација: 
197 474
 1. Антић Слађана
 2. Гмијовић Лидија
 3. Гочманац Милка
 4. Ђурђевић Милосављевић Маја
 5. Јаћовић Светлана
 6. Јовановић Иван
 7. Крнетић Радомирка
 8. Милојковић Златица
 9. Милошевић Душан
 10. Михајловић Ивица
 11. Рашковић Светлана
 12. Томић Драгиша, в.ф. председника суда