• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Прекршајни суд у Кикинди

Serbia
Адреса: 
Кикинда, Светозара Милетића бр. 1
Телефон: 
0230/421-015
Факс: 
0230/426-231
Адреса е-поште: 
Надлежност: 
Посебни
Популација: 
80 783
  1. Живанкић Владимир
  2. Исаковић Азиз
  3. Пандуров Нада, в.ф. председника суда
  4. Периз Мирослав
  5. Петров Нада