• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Прекршајни суд у Вршцу

Serbia
Адреса: 
Вршац, Васка Попе бр. 7
Телефон: 
013/836-433, 013/837-517
Факс: 
013/832-227
Адреса е-поште: 
Надлежност: 
Посебни
Популација: 
79 836
  1. Вејин Мила, в.ф. председника суда
  2. Марјан Драгана
  3. Николић Тадић Татјана
  4. Ценић Поп Гашпар Гордана