• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 25. децембра 2018. године