• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Поступак предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства

ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА

Прелиминарни резултати за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова 02.11.2016. године

Притужба Драгане Бољевић од 01.11.2016. и одговор Изборне комисије ВСС

Захтев Друштва судија Србије од 01.11.2016. и одговор Изборне комисије ВСС

Одлука председника Високог савета судства о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова ("Службени гласник РС" број 76/2016 од 09.09.2016. године)

Одлука о изборним радњама и роковима за спровођење поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова

ОБРАСЦИ

Решење о одређивању бирачких места

Одлука о посматрању избора за изборне чланове ВСС из реда судија апелационих судова

Пријава за посматрање избора

Коначна листа кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова од 04.10.2016. године

Решења о именовању чланова бирачких одбора од 04.10.2016. године

Представљање програма кандидата - Допис председницима апелационих судова

Правила од раду бирачких одбора

Решење о закључењу бирачког списка

Бирачки списак - Апелациони суд Београд

Бирачки списак - Апелациони суд Нови Сад

Бирачки списак - Апелациони суд Крагујевац

Бирачки списак - Апелациони суд Ниш

Решење о одређивању датума и времена спровођења избора

Решење Изборне комисије од 26.октобра 2016. године о измени решења 013-00-28/2016-02 од 04.10.2016. године

Решење Изборне комисије од 26. октобра 2016. године о укидању решења 013-00-24/2016-02 од 23.09.2016. године

Решење Изборне комисије о давању сагласности за посматрање избора заинтересованим лицима Мисије ОЕБС у Србији

Решење Изборне комисије о давању сагласности за посматрање избора заинтересованим лицима Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије

Решење Изборне комисије о давању сагласности  за посматрање избора заинтересованим лицима Друштва судија Србије 

Решење Изборне комисије од 31. октобра 2016. године о укидању решења 013-00-26/2016-02 од 23.09.2016. године

Решење Изборне комисије од 31. октобра 2016. године о измени решења 013-00-63/2016-02 од 26.10.2016. године

 

КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРНЕ ЧЛАНОВЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА

Алимпић Мирослав, судија Апелационог суда у Новом Саду - повукао кандидатуру!

Бољевић Драгана, судија Апелационог суда у Београду

Зиндовић Илија, судија Апелационог суда у Крагујевцу - повукао кандидатуру!

Пантић Александар, судија Апелационог суда у НишуРезултати гласања и детаљна статистика за изборне чланове Високог савета судства из реда судија 

Извештај посматрача о изборима за изборне чланове Високог савета судства из реда судија и Државног већа тужилаца из реда тужилаца


Листа кандидата за Врховни касациони суд, Привредни апелациони суд и Управни суд

Бранислава Горавица, судија Привредног апелационог суда

Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда


Листа кандидата за више судове и привредне судове

Константин Митић Врањкић, судија Вишег суда у Београду

Слободанка Гутовић, судија Вишег суда у Новом Саду

Иван Јовичић, судија Вишег суда у Београду

Гордана Вељовић, судија Вишег суда у Крагујевцу

Александар Теодосић, судија Вишег суда у Нишу

Предраг Васић, судија Вишег суда у Београду

Ксенија Огризовић, судија Вишег суда у Панчеву

др Светлана Ђуричић, судија Вишег суда у Сремској Митровици


Листа кандидата за основне судове, прекршајне судове и Прекршајни апелациони суд

Зорица Радосављевић, судија Основног суда у Краљеву

Жива Новаковић, судија Прекршајног апелационог суда

Мирослав Јањетовић, судија Прекршајног апелационог суда

Слободан Ивановић, судија Основног суда у Крушевцу

Марија Аранђеловић Јуреша, судија Првог основног суда у Београду

Владан Миољевић, судија Првог основног суда у Београду

Мирослав Петровић, судија Прекршајног апелационог суда

Срђан Савић, судија Основног суда у Новом Саду

Весна Мартиновић, судија Основног суда у Сомбору

Влајко Дреновац, судија Прекршајног суда у Сремској Митровици

Биљана Гавриловић, судија Прекршајног апелационог суда

Драгица Бараћ, судија Прекршајног апелационог суда

Матија Радојичић, судија Трећег основног суда у Београду

Дејан Гарић, судија Другог основног суда у Београду

Мирослав Алемпијевић, судија Основног суда у Чачку

Славица Милошевић Газивода, судија Прекршајног суда у Београду

Милица Цвејић, судија Основног суда у Сремској Митровици

Никола Пржић, судија Основног суда у Нишу - повучена кандидатура


Листа кандидата са територије аутономних покрајина

Боривој Пап, судија Вишег суда у Новом Саду

Ксенија Огризовић, судија Вишег суда у Панчеву

Саво Ђурђић, судија Апелационог суда у Новом Саду

др Светлана Ђуричић, судија Вишег суда у Сремској Митровици

Милица Цвејић, судија Основног суда у Сремској Митровици