• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Основни суд у Рашкој

Serbia
Адреса: 
Рашка, Ратка Луковића 23
Телефон: 
036/736-109
Адреса е-поште: 
Надлежност: 
Општи
Популација: 
24 680
  1. Божић Живана
  2. Диздаревић Бранкица
  3. Дугалић Лидија
  4. Срећковић Стојан, председник суда
  5. Станојевић Данијела