• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Основни суд у Горњем Милановцу

Serbia
Адреса: 
Горњи Милановац, Кнеза Александра Карађорђевића 29
Телефон: 
032/710-217
Адреса е-поште: 
Надлежност: 
Општи
Популација: 
44 438
  1. Јестровић Ирена
  2. Љутић Душан, председник суда
  3. Новаковић Бисерка
  4. Павловић Драгана
  5. Петровић Радослав
  6. Сретеновић Иванка