• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Основни суд у Врању

Serbia
Адреса: 
Врање, 5 Конгреса бр. 2
Телефон: 
017/423-990
Факс: 
017/422-395
Адреса е-поште: 
Надлежност: 
Општи
Популација: 
87 927
 1. Аврамовић Нинислав
 2. Арсић Сузана
 3. Величковић Зорица
 4. Димитријевић Јелена
 5. Ђорђевић Анкица
 6. Ђорђевић Зоран
 7. Ђорђевић Светислав
 8. Ђорић Сузана
 9. Илић Весна
 10. Каченков Станиша
 11. Милетић Горица
 12. Митић Драган
 13. Мићовић Владан
 14. Младеновић Драгана
 15. Мишковић Ратобор
 16. Николић Љиљана
 17. Пешић Десанка
 18. Станковић Стојадин, в.ф. председника суда
 19. Станковић Маја
 20. Станковић Тасић Драгана
 21. Станојковић Наташа
 22. Стефановић Ненад
 23. Трајковић Бојан
 24. Тошић Арсић Александра
 25. Цветковић Валентина