• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Комуникациона стратегија Високог савета судства

Комуникациона стратегија ВСС

Комуникациона стратегија Високог савета судства је документ којим се дефинишу циљеви, врсте, начини комуникација и активности, како унутар самог Високог савета судства, тако и између Високог савета судства и судова, јавности и циљних група. Циљ ове стратегије је континуирани рад на сталном унапређењу транспарентности и квалитетном представљању у јавности Високог савета судства и судова, како би се ојачало поверење јавности у судове, али и да би се значајно оснажио рад Високог савета судства и његова улога у остваривању и гарантовању независности и аутономије судова и судија. Високи савет судства је усвојио Комуникациону стратегију Високог савета судства за период 2016-2018. године.