• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ ВИШЕ СУДОВЕ У НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ПАНЧЕВУ, ЗРЕЊАНИНУ И ВАЉЕВУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 69/18 ОД 14.09.2018. ГОДИНЕ