• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за децембар 2019.

Децембар 2019.
29
Окт
2019

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управни суд ("Сл. гласник РС" бр. 65/19)

02
Дец
2019

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 84/19 од 29. новембра 2019. године

02
Дец
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Управни суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

03
Дец
2019

Смернице за стандардизацију доставница у судским поступцима

09
Дец
2019

Предлог одлуке Високог савета судства од 09. децембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

09
Дец
2019

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 09. децембра 2019. године

18
Дец
2019

Предлог одлуке Високог савета судства од 09. децембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

23
Дец
2019

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Апелациони суд у Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 75/19 од 23.10.2019. године

24
Дец
2019

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ СУДИЈА ПОРОТНИКА

24
Дец
2019

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 24. децембра 2019. године

24
Дец
2019

Предлог одлуке Високог савета судства од 24. децембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију