• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Догађаји за децембар 2018.

Децембар 2018.
15
Нов
2018

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у вишим судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 69/18 од 14.09.2018. године)

05
Дец
2018

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Прешеву („Сл. Гласник РС“ бр. 56/18 од 18.07.2018. године

10
Дец
2018

Претходна листа кандидата за председника у Привредном суду у Лесковцу, по Огласу Објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 39/2018 од 25.05.2018. године

11
Дец
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 11.12. 2018. године

12
Дец
2018

Списак кандидата са оценом са испита за Више судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 69/18 од 14.09.2018. године

17
Дец
2018

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

18
Дец
2018

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

20
Дец
2018

Списак кандидата са оценом са испита за Прекршајни суд у Прешеву по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 56/18 од 18.07.2018. године

20
Дец
2018

Саопштење

25
Дец
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 25.12.2018. године

25
Дец
2018

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

27
Дец
2018

Оглас за избор судија

27
Дец
2018

Саопштење поводом објављеног огласа за избор судија