• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Догађаји за децембар 2018.

Децембар 2018.
15
Нов
2018

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у вишим судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 69/18 од 14.09.2018. године)

05
Дец
2018

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Прешеву („Сл. Гласник РС“ бр. 56/18 од 18.07.2018. године

10
Дец
2018

Претходна листа кандидата за председника у Привредном суду у Лесковцу, по Огласу Објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 39/2018 од 25.05.2018. године