• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за новембар 2021.

Новембар 2021.
22
Окт
2021

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве за привредне судове по Огласима који су објављени у „Сл. гл. РС” бр. 58/21 од 09.06.2021. , бр. 68/21 од 07.07.2021. , бр.87/21 од 10.09.2021. и бр.93/21 од 24.09.2021.

27
Окт
2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ РАЗГОВОРА СА КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ПРИЈАВЕ ЗА ИЗБОР СУДИЈА У ВИШИМ СУДОВИМА, ПО ОГЛАСИМА ОБЈАВЉЕНИМ У ,,СЛ.ГЛ.РС“ БРОЈ 58/21 ОД 09.062021.ГОДИНЕ И БР. 68/21 ОД 07.07.2021. ГОДИНЕ

27
Окт
2021

Обавештење о датуму одржавања разговорима са кандидатима који су поднели пријаве за привредне судове по Огласима који су објављени у „Сл. гл. РС” бр. 58/21 од 09.06.2021. , бр. 68/21 од 07.07.2021. , бр.87/21 од 10.09.2021. и бр.93/21 од 24.09.2021.

02
Нов
2021

Прелиминарни резултати за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова 02.11.2021. године

22
Нов
2021

Оглас за избор председника суда - "Сл. гласник РС" бр. 109/21 од 19. новембра 2021. године