• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Догађаји за новембар 2019.

Новембар 2019.
29
Окт
2019

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управни суд ("Сл. гласник РС" бр. 65/19)

31
Окт
2019

Обавештење о одржавању испита за основне судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 65/19 од 13.09.2019. године

01
Нов
2019

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

05
Нов
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Привредне судове, по Огласима објављеним у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године и 66/19 од 18.09.2019. године

07
Нов
2019

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Виши суд у Београду - "Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

08
Нов
2019

Обавештење о лицу одређеном за заштити података о личности у Високом савету судства

08
Нов
2019

Јавни позив за подношење пријава за именовање за заменика Дисциплинког тужиоца