• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за септембар 2020.

Септембар 2020.
09
Сеп
2020

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишим судовима - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

03
Сеп
2020

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ!!!

14
Сеп
2020

Јавни позив за подношење пријава за именовање за заменика Дисциплинког тужиоца

14
Сеп
2020

Јавни позив за подношење пријава за именовање чланова Дисциплинске комисије

15
Сеп
2020

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ СУДИЈА ПОРОТНИКА

15
Сеп
2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ ОДРЖАВАЊА РАЗГОВОРА СА КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ПРИЈАВЕ ЗА ВИШЕ СУДОВЕ ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ,,СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС" БРОЈ 21/20 ОД 6. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

15
Сеп
2020

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управном суду, апелационим и привредним судовима - "Сл. Гл. РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

16
Сеп
2020

Списак кандидата са оценом са испита за основне судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 6. марта 2020. године

17
Сеп
2020

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 116/20 од 16. септембра 2020. године

17
Сеп
2020

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 116/20 од 16. септембра 2020. године

17
Сеп
2020

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!