• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за септембар 2019.

Септембар 2019.
27
Авг
2019

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Више судове ("Сл. Гласник РС" бр. 45/19 од 21.06.2019. године и "Сл. Гласник РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године)

10
Сеп
2019

Одлука Високог савета судства од 10.09.2019. године о предлогу кандидата за председнике судова

11
Сеп
2019

Предлог одлуке Високог савета судства од 10. септембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

16
Сеп
2019

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 65/19 од 13. септембра 2019. године

16
Сеп
2019

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 65/19 од 13. септембра 2019. Године

18
Сеп
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Више судове, по Огласима објављеним у "Службеном гласнику РС" бр. 45/19 од 21.06.2019. и бр. 48/19 од 05.07.2019.

19
Сеп
2019

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 66/19 од 18. септембра 2019. године

19
Сеп
2019

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 66/19 од 18. септембра 2019. године

27
Сеп
2019

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Виши суд у Београду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 45/19 од 21.06.2019. године

27
Сеп
2019

Претходна листа кандидата за председнике суда - Основни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

30
Сеп
2019

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Виши суд у Нишу и Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године