• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за јун 2022.

Јун 2022.
13
Јун
2022

Oбавештење о датуму одржавања разговора са кандидатoм који је поднео пријаву за Апелациони суд у Београду по огласу објављеном у „Сл. гл. РС”, број 40/22 од 23.03.2022.године