• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за јун 2019.

Јун 2019.
16
Мај
2019

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике привредних судова - "Службени гласник РС бр.18/19" од 15.03.2019. године

03
Јун
2019

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Апелациони и Виши судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

04
Јун
2019

Саопштење Високог савет судства поводом иступа појединих народних посланика на седници Народне скупштине Републике Србије од 20. маја 2019. године

04
Јун
2019

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

04
Јун
2019

Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију у Управном суду

04
Јун
2019

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

04
Јун
2019

Одлука о избору судија по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 8/19 од 8. фебруара 2019. године

11
Јун
2019

Одлука о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску ф-ју у Прекршајни суд у Панчеву

12
Јун
2019

Претходна листа кандидата за председнике суда - Апелациони суд у Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

12
Јун
2019

Претходна листа кандидата за председнике суда - Привредни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

12
Јун
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Прекршајни суд у Аранђеловцу, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године

13
Јун
2019

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију

18
Јун
2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БАЗЕ ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА.

18
Јун
2019

Претходна листа кандидата за председнике суда - Виши судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

19
Јун
2019

Претходна листа кандидата за председнике суда - Основни и Прекршајни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

24
Јун
2019

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - Службени гласник РС” број 45/19 од 21. јуна 2019. године