• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за мај 2020.

Мај 2020.
07
Мај
2020

САОПШТЕЊЕ - Продужење рока за подношење пријава на оглас за избор председника суда и избор судија

07
Мај
2020

Саопштење - Нормализација рада судова и правила понашања запослених и странака у судовима

13
Мај
2020

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду - "Службени гласник РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године

14
Мај
2020

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ !!!

18
Мај
2020

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд – Прекршајни апелациони суд , по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године

26
Мај
2020

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 26. маја 2020. године