• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за мај 2019.

Мај 2019.
24
Апр
2019

Обавештење о одржавању испита за основне судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године

13
Мај
2019

ОБАВЕШТЕЊЕ

13
Мај
2019

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Више судове ("Сл. Гласник РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године)

15
Мај
2019

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Привредни Апелациони суд , по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 13/19 од 28.02.2019. године

16
Мај
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Апелационе судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

20
Мај
2019

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Прекршајни суд у Крушевцу, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику" бр. 8/19 од 08.02.2019.године

20
Мај
2019

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Аранђеловцу ("Сл. Гласник РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године)

23
Мај
2019

Одлука о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију

23
Мај
2019

Одлуку о избору судија

24
Мај
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Основне судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

24
Мај
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Више судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

27
Мај
2019

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ТЕРМИНА РАЗГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ СУДОВЕ "Сл.Гласник РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

27
Мај
2019

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Апелационом суду у Новом Саду и Вишим судовима "Сл. Гласник РС" бр.18/19 од 15.03.2019. године

30
Мај
2019

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основним и Прекршајним судовима "Сл. Гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године