• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за март 2019.

Март 2019.
14
Мар
2019

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Врховни касациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

06
Феб
2019

Обавештење о одржавању испита за основне судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године

20
Феб
2019

Обавештење о одржавању испита за Управни суд, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године

22
Феб
2019

Обавештење о одржавању испита за Више судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године

28
Феб
2019

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управном суду („Сл. Гласник РС“ бр. 103/2018 од 26.12.2018. године)

01
Мар
2019

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 13/19 од 28. фебруара 2019. године

07
Мар
2019

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за председнике Вишег суда у Београду, Трећег основног суда у Београду, Основног суда у Сомбору, Основног суда у Бујановцу и Прекршајног суда у Нишу, по Огласу број 6/19 од 01.02.2019. године

11
Мар
2019

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишем суду у Београду, Краљеву, Пироту, Суботици и Шапцу („Сл. Гласник РС“ бр. 103/2018 од 26.12.2018. године)

13
Мар
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Више судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

13
Мар
2019

САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 12.03.2019. ГОДИНЕ

14
Мар
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Основне судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

15
Мар
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

15
Мар
2019

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредном суду у Ужицу, Зајечару и Крагујевцу

18
Мар
2019

Оглас за избор председника судова - "Сл. Гласник РС" бр. 18/19 од 15. марта 2019. године

25
Мар
2019

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године)

25
Мар
2019

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - Службени гласник РС” број 20/19 од 22. марта 2019. године.

28
Мар
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Привредне судове по Огласима објављеним у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године и у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године