• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за јануар 2021.

Јануар 2021.
28
Дец
2020

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима - "Сл. гласник РС" бр. 124/20 од 16. октобра 2020.године

29
Дец
2020

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

11
Јан
2021

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у основним судовима - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

15
Јан
2021

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у основним судовима - "Сл. гласник РС" бр. 83/20 од 10. јуна 2020.године

15
Јан
2021

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду - "Сл. гласник РС" бр. 116/20 од 16. септембра 2020.године

20
Јан
2021

Листа кандидата са оценом са испита за Прекршајни апелациони суд по Огласу "Службени гласник РС" бр. 116/20 од 16. септембра 2020. године

20
Јан
2021

Листа кандидата са оценом са испита за привредне судове по Огласу "Службени гласник РС" бр. 124/20 од 16. октобра 2020. године