• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за јануар 2020.

Јануар 2020.
08
Јан
2020

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију за Управни суд

10
Јан
2020

Предлог одлуке Високог савета судства од 10. јануара 2020. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

14
Јан
2020

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску функцију по огласу објављеном у ,,Сл. Гл. РС“, број 65/19 од 13.09.2019.

28
Јан
2020

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА