• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишем суду у Београду, Краљеву, Пироту, Суботици и Шапцу („Сл. Гласник РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године)