• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор за председнике судова - 2019 година

Предлог Одлуке о избору председника судова са седнице Високог савета судства од 08.10.2019. године

Претходна листа кандидата за председнике суда - Прекршајни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

Претходна листа кандидата за председнике суда - Основни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

Предлог одлуке о избору председника судова са седнице Високог савета судства од 10.09.2019. године

Одлука Високог савета судства од 10.09.2019. године о предлогу кандидата за председнике судова

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основним и Прекршајним судовима "Сл. гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године - 26.09.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основним и Прекршајним судовима "Сл. гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године - 25.09.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основним и Прекршајним судовима "Сл. гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године - 23.09.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основним и Прекршајним судовима "Сл. гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године - 16.09.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основним и Прекршајним судовима "Сл. гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године - 13.09.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основним и Прекршајним судовима "Сл. гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године - 12.09.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основним и Прекршајним судовима "Сл. гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године - 11.09.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основним и Прекршајним судовима "Сл. гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године - 9.09.2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Основни и Прекршајни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

Претходна листа кандидата за председнике суда - Привредни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

Претходна листа кандидата за председнике суда - Виши судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

Претходна листа кандидата за председнике суда - Апелациони суд у Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основни суд у Крагујевац и Ниш и Прекршајни суд у Крагујевцу "Сл. Гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године - 14.06.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основни суд у Нишу "Сл. Гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године - 13.06.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Прекршајном суду у Београду и Новом Саду "Сл. Гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године - 13.06.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Апелационом суду у Новом Саду и Вишим судовима "Сл. Гласник РС" бр.18/19 од 15.03.2019. године - 14.06.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Апелационом суду у Новом Саду и Вишим судовима "Сл. Гласник РС" бр.18/19 од 15.03.2019. године - 13.06.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Апелационом суду у Новом Саду и Вишим судовима "Сл. Гласник РС" бр.18/19 од 15.03.2019. године - 10.06.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Апелационом суду у Новом Саду и Вишим судовима "Сл. Гласник РС" бр.18/19 од 15.03.2019. године - 07.06.2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике привредних судова - "Службени гласник РС бр.18/19" од 15.03.2019. године

Одлука о избору председника судова са седнице Високог савета судства од 19.04.2019. године

Избор председника Вишег суда у Београду, Трећег основног суда у Београду, Основног суда у Сомбору, Основног суда у Бујановцу и Прекршајног суда у Нишу, по Огласу број 6/19 од 01.02.2019. године