• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор за председнике судова - 2018 година

Одлука Високог савета судства од 01.11.2018. године о предлогу кандидата за председнике судова

Избор председника у Основном суду у Новом Саду и Јагодини, по Огласу бр. 39/18 од 25.05.2018. године

Одлука Високог савета судства од 26.03.2018. године о предлогу кандидата за председнике судова