• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор за председнике судова - 2017 година

Избор председника у Првом основном суду у Београду, Прекршајном суду у Лозници, Вишем суду у Пироту, Прекршајном суду у Неготину и Основном суду у Сјеници

Претходна листа кандидата за председника суда - Други основни суд у Београду, ОС у Крушевцу и ОС у Сурдулици

Претходна листа кандидата за председника суда - Привредни апелациони суд, Привредни суд у Београду и Виши суд у Прокупљу

Избор председника у Другом основном суду у Београду, Основном суду у Крушевцу и Основном суду у Сурдулици

Избор председника у Привредном апелационом суду, Привредном суду у Београду и Вишем суду у Прокупљу