• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор за председнике судова - 2014 година

Избор председника у основним судовима у Прокупљу и Шиду, у прекршајним судовима у Панчеву, Трстенику и Чачку

Избор председника у вишим судовима у Врању и Прокупљу, у Привредном суду у Сомбору, у основним судовима у Димитровграду, Зрењанину и Лебану