• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Избор за председнике судова - архива

Одлука Високог савета судства од 01.11.2018. године о предлогу кандидата за председнике судова

Избор председника у Основном суду у Новом Саду и Јагодини, по Огласу бр. 39/18 од 25.05.2018. године

Одлука Високог савета судства од 26.03.2018. године о предлогу кандидата за председнике судова

Избор председника у Првом основном суду у Београду, Прекршајном суду у Лозници, Вишем суду у Пироту, Прекршајном суду у Неготину и Основном суду у Сјеници

Претходна листа кандидата за председника суда - Други основни суд у Београду, ОС у Крушевцу и ОС у Сурдулици

Претходна листа кандидата за председника суда - Привредни апелациони суд, Привредни суд у Београду и Виши суд у Прокупљу

Избор председника у Другом основном суду у Београду, Основном суду у Крушевцу и Основном суду у Сурдулици

Избор председника у Привредном апелационом суду, Привредном суду у Београду и Вишем суду у Прокупљу

Избор председника у Привредном суду у Чачку, Вишем суду у Прокупљу и прекршајним судовима у Јагодини и Крушевцу

Избор председника у Првом основном суду у Београду, Основном суду у Ваљеву и вишим судовима у Врању и Пироту

Избор председника у вишим судовима у Панчеву, Прокупљу и Врању, у основним судовима у Панчеву и Прокупљу

Избор председника у основним судовима у Прокупљу и Шиду, у прекршајним судовима у Панчеву, Трстенику и Чачку

Избор председника у вишим судовима у Врању и Прокупљу, у Привредном суду у Сомбору, у основним судовима у Димитровграду, Зрењанину и Лебану

Избор председника судова - 2012. година