• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор за судије - архива 2021 година

Предлог одлуке Високог савета судства од 15.09.2021. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за више судове, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 116/20 од 16.09.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за основне судове, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 116/20 од 16.09.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за више судове, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 124/20 од 16.10.2020. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду - "Службени гласник РС" бр. 116/20 од 16.09.2020. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основним судовима - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године