• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор за судије - архива 2020 година

Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију у Управни суд

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима - "Сл. гласник РС" бр. 124/20 од 16. октобра 2020.године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за прекршајне судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за више судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за Управни суд и апелационе судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Претходна листа кандидата за председнике суда - основни и прекршајни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" 27/20 од 13. марта 2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за Привредни суд у Нишу по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за Виши суд у Јагодини по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 27/20 од 13.03.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за више и основне судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за више судове по Огласу - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајним судовима - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основним судовима - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредном суду у Крагујевцу и Привредном суду у Нишу - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Апелационом суду у Београду, Апелационом суду у Крагујевцу, Апелационом суду у Нишу, Апелационом суду у Новом Саду - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управном суду - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Ивањици - "Службени гласник РС" бр. 81/20 од 05.06.2020. године

Испит са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишим судовима - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за Привредни апелациони суд , по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишем суду у Јагодини "Сл. Гласник РС" 27/2020 од 13.03.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредном апелационом суду - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 26. маја 2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд – Прекршајни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд – Виши суд у Краљеву, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 81/19 од 15.11.2019. године

Испит и разговори са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду - "Службени гласник РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године