• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор за судије - архива 2019 година

Предлог одлуке Високог савета судства од 24. децембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 24. децембра 2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Апелациони суд у Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 75/19 од 23.10.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 66/19 од 18.09.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 27.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 25.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 23.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 09.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 05.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 04.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 02.12.2019.

Испит и разговори са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Виши суд у Београду ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године)

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19)

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управни суд ("Сл. гласник РС" бр. 65/19)

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију за Основни суд у Пироту по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19 од 5. јула 2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19) - 13.11.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19) - 12.11.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19) - 07.11.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19) - 06.11.2019. године

Испит са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19)

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Основни суд у Пироту, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Виши суд у Нишу и Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Виши суд у Београду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 45/19 од 21.06.2019. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Пироту ("Сл. Гласник РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године)

Предлог одлуке о избору судија по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 11/19 од 20. фебруара 2019. године

Предлог одлуке Високог савета судства од 10. септембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Виши суд у Београду ("Сл. Гласник РС" бр. 45/19 од 21.06.2019. године) и Виши суд у Новом Саду и Нишу ("Сл. Гласник РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године) - 18.09.2019.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију

Списак кандидата са оценом са испита за Прекршајни суд у Аранђеловцу, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Апелациони и Виши судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне судове "Сл.Гласник РС" бр.11/19 од 20.02.2019. године - 27.06.2019. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне судове "Сл.Гласник РС" бр.11/19 од 20.02.2019. године - 21.06.2019. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне судове "Сл.Гласник РС" бр.11/19 од 20.02.2019. године - 20.06.2019. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне судове "Сл.Гласник РС" бр.11/19 од 20.02.2019. године - 19.06.2019. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне судове "Сл.Гласник РС" бр.11/19 од 20.02.2019. године - 17.06.2019. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Аранђеловцу ("Сл. Гласник РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године)

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Прекршајни суд у Крушевцу, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику" бр. 8/19 од 08.02.2019.године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишим судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године)

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 19.04.2019. године

Испит са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основним судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године)

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајним судовима ("Сл. Гласник РС" 8/2019 од 08.02.2019. године) – 13.05.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајним судовима ("Сл. Гласник РС" 8/2019 од 08.02.2019. године) – 20.05.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајним судовима ("Сл. Гласник РС" 8/2019 од 08.02.2019. године) – 15.05.2019. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 11/19 ОД 20.02.2019. ГОДИНЕ

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Апелационим судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године)

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВИШЕ СУДОВЕ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 103/18 ОД 26.12.2018. ГОДИНЕ

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА УПРАВНИ СУД, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 103/18 ОД 26.12.2018. ГОДИНЕ

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 17.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 15.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 11.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 10.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) - 08.04.2019. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки („Службени гласник РС”, број 103/18 од 26. децембар 2018. године)

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 103/18 ОД 26.12.2018. ГОДИНЕ

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Бачкој Паланци, Зајечару, Крушевцу, Нишу, Панчеву, Пироту, Руми и Чачку („Службени гласник РС”, број 8/19 од 08. фебруара 2019. године)

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишем суду у Београду, Краљеву, Пироту, Суботици и Шапцу („Сл. Гласник РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године)

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управном суду („Сл. Гласник РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године)

Испит и разговори са кандидатима који суд поднели пријаву на Оглас за избор судија у Врховном касационом суду по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 22.01.2019. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ ВИШЕ СУДОВЕ У НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ПАНЧЕВУ, ЗРЕЊАНИНУ И ВАЉЕВУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 69/18 ОД 14.09.2018. ГОДИНЕ