• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор за судије - архива 2017 година

Предлог Одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију - Управни суд

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА УПРАВНИ СУД, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 86/2017 од 22.09.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Управни суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 86/2017 од 22.09.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Управни суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 86/2017 од 22.09.2017. године

Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију - Привредни суд у Београду, Зрењанину, Лесковцу и Крагујевцу

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ, КРАГУЈЕВЦУ, ЛЕСКОВЦУ И ЗРЕЊАНИНУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 31/17 од 03.04.20107. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, КРУШЕВЦУ, ЛЕСКОВЦУ, НОВОМ САДУ, ПИРОТУ, ПРОКУПЉУ, ЗАЈЕЧАРУ И ЗРЕЊАНИНУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 31/17 од 03.04.20107. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 31/17 од 03.04.20107. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВИШИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 31/17 од 03.04.20107. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВИШИ СУД У НИШУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У Сл.Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Привредне судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 31/2017 од 03.04.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Привредне судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 31/2017 од 03.04.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Привредне судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 31/2017 од 03.04.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Привредне и Више судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 31/2017 од 03.004.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Више судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 31/2017 од 03.04.2017. године

Кандидати из реда судија на сталној судијској функцији за Aпелациони суд у Новом Саду, по Огласу објављеном у Службеном Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Кандидати из реда судија на сталној судијској функцији за Aпелациони суд у Нишу, по Огласу објављеном у Службеном Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Кандидати из реда судија на сталној судијској функцији за Aпелациони суд у Крагујевцу, по Огласу објављеном у Службеном Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Кандидати из реда судија на сталној судијској функцији за Aпелациони суд у Београду, по Огласу објављеном у Службеном Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Кандидати из реда судија на сталној судијској функцији за Привредни апелациони суд, по Огласу објављеном у Службеном Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Полагање писаног теста за Привредне судове

Полагање писаног теста за Више судове