• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор за судије - архива 2014 година

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Неготину

Разговор са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Виши суд у Смедереву, Основни суд у Мајданпеку, Основни суд у Пироту

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Пазару

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Пазару

Разговори са кандидатима - Основни суд у Ивањици

Разговори са кандидатима - Основни суд у Ивањици

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Виши суд у Београду

Разговори са кандидатима - Виши суд у Београду

Разговори са кандидатима - Виши суд у Београду

Разговори са кандидатима - Виши суд у Београду

Разговори са кандидатима - Привредни суд у Зајечару, Привредни суд у Пожаревцу и Привредни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Управни суд и Основни суд у Врбасу

Разговори са кандидатима - Врховни касациони суд и Привредни судови у Београду, Панчеву, Новом Саду и Пожаревцу

Разговори са кандидатима - Привредни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Основни суд у Врбасу и Привредни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Врбасу, Виши суд у Новом Саду, привредни судови у Београду, Панчеву, Зајечару, Пожаревцу и Новом Саду

Разговори са кандидатима - Привредни судови у Новом Саду, Панчеву, Зајечару и Пожаревцу

Разговори са кандидатима - Виши суд у Новом Саду, Виши суд у Новом Пазару и Привредни суд у Београду

Избор за судије апелационих судова

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Сјеници и Прекршајни суд у Прешеву

Разговори са кандидатима - Основни суд у Димитовграду