• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију у Управни суд

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за прекршајне судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за основне судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за више судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за Управни суд и апелационе судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Претходна листа кандидата за председнике суда - основни и прекршајни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" 27/20 од 13. марта 2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за Привредни суд у Нишу по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за Виши суд у Јагодини по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 27/20 од 13.03.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за више и основне судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за више судове по Огласу - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајним судовима - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основним судовима - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредном суду у Крагујевцу и Привредном суду у Нишу - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Апелационом суду у Београду, Апелационом суду у Крагујевцу, Апелационом суду у Нишу, Апелационом суду у Новом Саду - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управном суду - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Ивањици - "Службени гласник РС" бр. 81/20 од 05.06.2020. године

Испит са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишим судовима - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за Привредни апелациони суд , по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишем суду у Јагодини "Сл. Гласник РС" 27/2020 од 13.03.2020. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредном апелационом суду - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 26. маја 2020. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд – Прекршајни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд – Виши суд у Краљеву, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 81/19 од 15.11.2019. године

Испит и разговори са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду - "Службени гласник РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године

Предлог одлуке Високог савета судства од 24. децембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 24. децембра 2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Апелациони суд у Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 75/19 од 23.10.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 66/19 од 18.09.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 27.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 25.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 23.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 09.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 05.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 04.12.2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија Основне судове ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године) - 02.12.2019.

Испит и разговори са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Виши суд у Београду ("Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године)

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19)

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управни суд ("Сл. гласник РС" бр. 65/19)

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију за Основни суд у Пироту по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19 од 5. јула 2019.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19) - 13.11.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19) - 12.11.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19) - 07.11.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19) - 06.11.2019. године

Испит са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19)

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Основни суд у Пироту, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Виши суд у Нишу и Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Виши суд у Београду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 45/19 од 21.06.2019. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Пироту ("Сл. Гласник РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године)

Предлог одлуке о избору судија по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 11/19 од 20. фебруара 2019. године

Предлог одлуке Високог савета судства од 10. септембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Виши суд у Београду ("Сл. Гласник РС" бр. 45/19 од 21.06.2019. године) и Виши суд у Новом Саду и Нишу ("Сл. Гласник РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године) - 18.09.2019.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију

Списак кандидата са оценом са испита за Прекршајни суд у Аранђеловцу, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Апелациони и Виши судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне судове "Сл.Гласник РС" бр.11/19 од 20.02.2019. године - 27.06.2019. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне судове "Сл.Гласник РС" бр.11/19 од 20.02.2019. године - 21.06.2019. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне судове "Сл.Гласник РС" бр.11/19 од 20.02.2019. године - 20.06.2019. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне судове "Сл.Гласник РС" бр.11/19 од 20.02.2019. године - 19.06.2019. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне судове "Сл.Гласник РС" бр.11/19 од 20.02.2019. године - 17.06.2019. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Аранђеловцу ("Сл. Гласник РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године)

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Прекршајни суд у Крушевцу, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику" бр. 8/19 од 08.02.2019.године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишим судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године)

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 19.04.2019. године

Испит са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основним судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године)

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајним судовима ("Сл. Гласник РС" 8/2019 од 08.02.2019. године) – 13.05.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајним судовима ("Сл. Гласник РС" 8/2019 од 08.02.2019. године) – 20.05.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајним судовима ("Сл. Гласник РС" 8/2019 од 08.02.2019. године) – 15.05.2019. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 11/19 ОД 20.02.2019. ГОДИНЕ

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Апелационим судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године)

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВИШЕ СУДОВЕ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 103/18 ОД 26.12.2018. ГОДИНЕ

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА УПРАВНИ СУД, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 103/18 ОД 26.12.2018. ГОДИНЕ

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 17.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 15.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 11.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 10.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) - 08.04.2019. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки („Службени гласник РС”, број 103/18 од 26. децембар 2018. године)

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 103/18 ОД 26.12.2018. ГОДИНЕ

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Бачкој Паланци, Зајечару, Крушевцу, Нишу, Панчеву, Пироту, Руми и Чачку („Службени гласник РС”, број 8/19 од 08. фебруара 2019. године)

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишем суду у Београду, Краљеву, Пироту, Суботици и Шапцу („Сл. Гласник РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године)

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управном суду („Сл. Гласник РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године)

Испит и разговори са кандидатима који суд поднели пријаву на Оглас за избор судија у Врховном касационом суду по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 22.01.2019. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ ВИШЕ СУДОВЕ У НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ПАНЧЕВУ, ЗРЕЊАНИНУ И ВАЉЕВУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 69/18 ОД 14.09.2018. ГОДИНЕ

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 25. децембра 2018. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Прешеву („Сл. Гласник РС“ бр. 56/18 од 18.07.2018. године)

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 26.11.2018. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у вишим судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 69/18 од 14.09.2018. године)

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 01. новембра 2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 19.11.2018.

Списак кандидата са оценом са испита за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр 39/18 од 25.05.2018. године

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 19. октобра 2018.

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 01. октобра 2018.

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 14/18 ОД 23.02.2018. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ, ПРОКУПЉУ И ЛЕБАНУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 14/18 од 23.02.20108. године

Кандидати из реда судија на сталној судијкој функцији за Прекршајни суд у Београду, Лазаревцу, Новом Саду, Сомбору, Зрењанину, Јагодини и Крушевцу, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

Резултати испита за Управни суд - Оглас бр. 39/18 од 25.05.2018. годин

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Управни суд, по Огласу објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 39/18 од 25. маја 2018. године - 25.10.2018.

Кандидати из реда судија на сталној судијској функцији за Основни суд у Јагодини, Ужицу, Краљеву, Сјеници, Новом Пазару и Крушевцу, по Огласу објављеном у Службеном гласнику бр. 14/18 од 23.02.2018. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 16.11.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 15.11.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 14.11.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 09.11.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 08.11.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 07.11.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 05.11.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 02.11.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 01.11.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 31.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 29.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 22.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 19.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 18.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 17.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 15.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 11.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 05.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 04.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 03.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 01.10.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 27.09.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 26.09.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 24.09.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 21.09.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 20.09.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 19.09.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 17.09.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 13.09.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 12.09.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 10.09.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 03.09.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 31.08.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 30.08.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 29.08.2018.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 27.08.2018.

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 13. јула 2018. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВИШИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 14/18 од 23.02.20108. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА АПЕЛАЦИЈУ НИШ, УПРАВНИ, ВИШИ СУД У НИШУ, ВРАЊУ И ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 14/18 од 23.02.20108. године

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 6. јула 2018. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВИШЕ СУДОВЕ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 14/18 од 23.02.20108. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ И ВИШЕ СУДОВЕ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 14/18 од 23.02.20108. године

Избор кандидата за судије на сталној судијској функцији за Врховни касациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 104/2017 од 22.11.2017. године

Предлог Одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију - Управни суд

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА УПРАВНИ СУД, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 86/2017 од 22.09.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Управни суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 86/2017 од 22.09.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Управни суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 86/2017 од 22.09.2017. године

Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију - Привредни суд у Београду, Зрењанину, Лесковцу и Крагујевцу

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ, КРАГУЈЕВЦУ, ЛЕСКОВЦУ И ЗРЕЊАНИНУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 31/17 од 03.04.20107. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, КРУШЕВЦУ, ЛЕСКОВЦУ, НОВОМ САДУ, ПИРОТУ, ПРОКУПЉУ, ЗАЈЕЧАРУ И ЗРЕЊАНИНУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 31/17 од 03.04.20107. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 31/17 од 03.04.20107. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВИШИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ бр. 31/17 од 03.04.20107. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВИШИ СУД У НИШУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У Сл.Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Привредне судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 31/2017 од 03.04.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Привредне судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 31/2017 од 03.04.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Привредне судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 31/2017 од 03.04.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Привредне и Више судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 31/2017 од 03.004.2017. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Више судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 31/2017 од 03.04.2017. године

Кандидати из реда судија на сталној судијској функцији за Aпелациони суд у Новом Саду, по Огласу објављеном у Службеном Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Кандидати из реда судија на сталној судијској функцији за Aпелациони суд у Нишу, по Огласу објављеном у Службеном Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Кандидати из реда судија на сталној судијској функцији за Aпелациони суд у Крагујевцу, по Огласу објављеном у Службеном Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Кандидати из реда судија на сталној судијској функцији за Aпелациони суд у Београду, по Огласу објављеном у Службеном Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Кандидати из реда судија на сталној судијској функцији за Привредни апелациони суд, по Огласу објављеном у Службеном Гласнику бр. 31/17 од 03.04.2017. године

Полагање писаног теста за Привредне судове

Полагање писаног теста за Више судове

Разговори са кандидатима - Привредни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Привредни суд у Нишу

Разговори са кандидатима – Привредни суд у Београду, Крагујевцу и Нишу

Разговори са кандидатима – Привредни суд у Београду, Крагујевцу и Нишу

Разговори са кандидатима – Привредни суд у Београду, Крагујевцу и Нишу

Разговори са кандидатима – Виши суд у Београду, Нишу и Зрењанину

Разговори са кандидатима – Виши суд у Београду, Нишу и Зрењанину

Разговори са кандидатима - Апелациони суд у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу и Прекршајни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Апелациони суд у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу и Прекршајни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Основни суд у Убу, Основни суд у Горњем Милановцу и Виши суд у Крушевцу

Разговори са кандидатима - Привредни суд у Чачку и Привредни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Куршумлији, Прекршајни суд у Чачку и Новом Пазару и Привредни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Пазару

Разговори са кандидатима - Основни суд у Чачку

Разговори са кандидатима - Основни суд у Краљеву

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Апелациони суд у Нишу, Основни суд у Нишу и Виши суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Привредни суд у Зрењанину

Разговори са кандидатима - Виши суд у Београду, Виши суд у Пожаревцу и Апелациони суд у Београду

Разговори са кандидатима - Управни суд

Разговори са кандидатима - Управни суд

Разговори са кандидатима - Виши суд у Чачку

Разговори са кандидатима - Виши суд у Крагујевцу и Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први, Други и Трећи основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Привредни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Панчеву

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Панчеву

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Панчеву

Разговори са кандидатима - Основни суд у Лазаревцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Обреновцу

Разговори са кандидатима - Апелациони суд у Београду и Основни суд у Обреновцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Крагујевцу и Прекршајни суд у Горњем Милановцу

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Чачку, Основни суд у Ивањици и Основни суд у Пријепољу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крушевцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Краљеву и Основни суд у Крушевцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу и Основни суд у Краљеву

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Пожаревцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Врању и Прекршајни суд у Врању

Разговори са кандидатима - Основни суд у Врању

Разговори са кандидатима - Основни суд у Алексинцу и Основни суд у Врању и Основни суд у Неготину

Разговори са кандидатима - Основни суд у Пироту и Основни суд у Алексинцу

Разговори са кандидатима - Виши суд у Крагујевцу, Апелациони суд у Нишу, Виши суд у Нишу и Основни суд у Прибоју

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Зрењанину

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Шапцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Лозници и Прекршајни суд у Шапцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Врбасу и Основни суд у Лозници

Разговори са кандидатима - Основни суд у Бачкој Паланци

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Лесковцу и Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Лебану и Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Лесковцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Лесковцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Лесковцу

Разговори са кандидатима - Привредни суд у Ужицу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Чачку

Разговори са кандидатима - Основни суд у Чачку

Разговори са кандидатима - Виши суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Виши суд у Врању и Виши суд у Сремској Митровици

Разговори са кандидатима - Виши суд у Београду и Апелациони суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Виши суд у Београду

Разговори са кандидатима - Апелациони суд у Крагујевцу и Виши суд у Чачку

Разговори са кандидатима - Апелациони суд у Београду

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Прекршајни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Прекршајни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Прекршајни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Прекршајни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Прекршајни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Прекршајни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Апелациони суд у Нишу и Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Саду, Апелациони суд у Новом Саду и Виши суд у Сомбору

Разговори са кандидатима 5 - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима 4 - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима 3 - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима 2 - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима 1 - Основни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Неготину

Разговор са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Нишу

Разговори са кандидатима - Виши суд у Смедереву, Основни суд у Мајданпеку, Основни суд у Пироту

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Крагујевцу

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Пазару

Разговори са кандидатима - Основни суд у Новом Пазару

Разговори са кандидатима - Основни суд у Ивањици

Разговори са кандидатима - Основни суд у Ивањици

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Први основни суд у Београду

Разговори са кандидатима - Виши суд у Београду

Разговори са кандидатима - Виши суд у Београду

Разговори са кандидатима - Виши суд у Београду

Разговори са кандидатима - Виши суд у Београду

Разговори са кандидатима - Привредни суд у Зајечару, Привредни суд у Пожаревцу и Привредни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Управни суд и Основни суд у Врбасу

Разговори са кандидатима - Врховни касациони суд и Привредни судови у Београду, Панчеву, Новом Саду и Пожаревцу

Разговори са кандидатима - Привредни апелациони суд

Разговори са кандидатима - Основни суд у Врбасу и Привредни суд у Новом Саду

Разговори са кандидатима - Основни суд у Врбасу, Виши суд у Новом Саду, привредни судови у Београду, Панчеву, Зајечару, Пожаревцу и Новом Саду

Разговори са кандидатима - Привредни судови у Новом Саду, Панчеву, Зајечару и Пожаревцу

Разговори са кандидатима - Виши суд у Новом Саду, Виши суд у Новом Пазару и Привредни суд у Београду

Избор за судије апелационих судова

Разговори са кандидатима - Прекршајни суд у Сјеници и Прекршајни суд у Прешеву

Разговори са кандидатима - Основни суд у Димитовграду