• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Избори за чланове сталног састава ВСС-а - архива

Избор за члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова

Избори за стални састав Високог савета судства из реда судија (март 2011. године)

Изборна комисија

Листа кандидата за Врховни касациони суд, Управни суд и Привредни апелациони суд

Листа кандидата за Више судове и Привредне судове

Листа кандидата за Основне судове, Прекршајне судове и Виши прекршајни суд