• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Правосудна конференција у Бангкоку

У оквиру „Пројекта за јачање капацитета Високог савета судства“, финансираног од стране USAID који спроводи удружење „4 Digits Consulting – подршка правосуђу и јавној управи“, председник Високог савета судства и Врховног касационог суда, судија Драгомир Милојевић, судија Врховног касационог суда, гђа Снежана Андрејевић и секретар Високог савета судства, гђа Мајда Кршикапа учествовали су на конференцији „World Judiciary Transformation Framework & The Metrics for Measuring Performance“ која је одржана 18. и 19. августа у Бангкоку, Тајланд.

Циљ конференције је био успостављање и одржавање континуираног дијалога између правосудних система у сврху јачања размене искустава о најбољој пракси у погледу измена у судству и ефикасности судства. Конференција је пружила значајне погледе на то како се информационе технологије користе од стране других земаља за уједначавање пословних процеса и повећање ефикасности и транспарентности у судским поступцима.

Секретар Високог савета судства, гђа Мајда Кршикапа, је одржала уводну презентацију, чиме је учесницима пружен преглед тренутних активности у правосуђу Србије у погледу смањења броја старих предмета, као и активности које се односе на јачање капацитета Високог савета судства, уз подршку USAID и удружења „4 Digits Consulting“. Гдин Димитрије Шујерановић, експерт у удружењу „4 Digits Consulting“, водио је панел дискусију, на којој су учесници конференције поделили своје ставове и искуства у погледу активности које се односе на процесе управљања и аутоматизације у сектору правосуђа.

Као закључак конференције, гдин Брајан Грин (Brian Green) из фирме „Justice AV Solutions“, реномиране америчке фирме која се бави аудио и видео снимањем судских процеса, уручио је председнику Драгомиру Милојевићу један од њихових уређаја за аудио снимање седница. Овај уређај ће бити инсталиран у Високом савету судства и повезан са будућим системом за управљање предметима Савета, који развија и имплементира удружење „4 Digits Consulting“ у оквиру „Пројекта за јачање капацитета Високог савета судства“, финансираног од стране USAID.