• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Дисциплински органи ВСС

Дисциплински органи ВСС

База одлука Високог савета судства донетих по жалби

чл. 90, став 1, алинеја 3 - 2016

чл. 90 став 1 алинеја 7 и 9 - 2016

чл. 90 став 1 алинеја 18 - 2016

чл. 90 став 1 алинеја  7 - 2017

чл. 90 став 1 алинеја 9 - 2018

чл. 90 став 1 алинеја 1 - 2019

 

База одлука дисциплинских органа

чл. 90 ст.1 алинеја 18 ЗС_предмет ВСС 2018_2

чл. 90 ст.1 алинеја 18 ЗС_предмет ВСС 2018_1

чл. 90 ст.1 алинеја 10 ЗС_предмет ВСС 2018_1

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2018_1

чл. 90 ст.1 алинеја 18 ЗС_предмет ВСС 2017_2

чл. 90 ст.1 алинеја 18 ЗС_предмет ВСС 2017_1

чл. 90 ст.1 алинеја 9 ЗС_предмет ВСС 2017_2

чл. 90 ст.1 алинеја 9 ЗС_предмет ВСС 2017_1

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2017_3

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2017_2

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2017_1

чл. 90 ст.1 алинеја 10 ЗС_предмет ВСС 2016_1

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2016_1

чл. 90 ст.1 алинеја 3 ЗС_предмет ВСС 2016_2

чл. 90 ст.1 алинеја 3 ЗС у вези чл.90 ст. 2 ЗС_предмет ВСС 2016_1 

чл. 90 ст.1 алинеја 7 и 18 ЗС у вези чл. 90 ст. 2 ЗС_предмет ВСС 2015_2

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2015_4

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2015_3

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2015_2

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2015_1

чл. 90 ст.1 алинеја 3 ЗС_предмет ВСС 2015_1

чл. 90 ст.1 алинеја 12 и 18 ЗС у вези чл. 90 ст. 2 ЗС_предмет ВСС 2014_1

чл. 90 ст.1 алинеја 9 ЗС_предмет ВСС 2014_4

чл. 90 ст.1 алинеја 9 ЗС_предмет ВСС 2014_3

чл. 90 ст.1 алинеја 9 ЗС_предмет ВСС 2014_2

чл. 90 ст.1 алинеја 9 и 18 ЗС_предмет ВСС 2014_1

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2014_3

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2014_2

чл. 90 ст.1 алинеја 7 ЗС_предмет ВСС 2014_1

чл. 90 ст.1 алинеја 5 и 7 ЗС_предмет ВСС 2014_1

чл. 90 ст.1 алинеја 3 ЗС_предмет ВСС 2014_5

чл. 90 ст.1 алинеја 3 ЗС_предмет ВСС 2014_4

чл. 90 ст.1 алинеја 3 и 5 ЗС у вези чл. 90 ст.2 ЗС_предмет ВСС 2014_3

чл. 90 ст.1 алинеја 3 и 7ЗС_предмет ВСС 2014_2 

чл. 90 ст.1 алинеја 3 ЗС у вези чл. 90 ст.2 ЗС_предмет ВСС 2014_1 

чл. 90 ст. 1 алинеја 9 ЗС_предмет ВСС 2013_1

 

Осталу документацију о дисциплинским органима ВСС можете презети у ПДФ формату: