• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Чланови

Проф. др Милан Шкулић

Други састав Високог савета судства

Професор др Милан Шкулић је рођен 4. маја 1968. године у Панчеву. У звање редовног професора за ужу научну област Кривично право – предмети Кривично процесно право и Криминалистика на Правном факултету Универзитета у Београду биран је 2009. године.

Детаљније

Ната Месаровић

Први састав Високог савета судства

Председник Врховног касационог суда Републике Србије, председник Високог савета судства

Детаљније

Снежана Маловић

Први састав Високог савета судства

Министар правде Републике Србије

Детаљније

Бошко Ристић

Први састав Високог савета судства

Председник Одбора за правосуђе и управу Народне скупштине Републике Србије

Детаљније

Дејан Ћирић

Први састав Високог савета судства

Адвокат 
За члана првог састава Високог савета судства из реда адвоката бира се Дејан Ћирић, адвокат из Ниша, потпредседник Адвокатске коморе Србије

Детаљније

проф. др Предраг Димитријевић

Први састав Високог савета судства

Декан Правног факултета у Нишу

Детаљније
Никола Селаковић

Никола Селаковић

Други састав Високог савета судства

Министар правде Републике Србије.

Детаљније
Мирјана Ивић

Мирјана Ивић

Други састав Високог савета судства

Судија. Дипломирала на Правном факултету у Београду 1975. године. Правосудни испит положила 1984. године.

Детаљније
Мирољуб Томић

Мирољуб Томић

Други састав Високог савета судства

Судија. Рођен у Крагујевцу 1961. где завршaва основну школу и Гимназију као и Правни факултет 1986. године.

Детаљније
Благоје Јакшић

Благоје Јакшић

Други састав Високог савета судства

Судија. Рођен 1957. у Косовској Митровици. Правни факултет у Крагујевцу, завршио 1983. године.

Детаљније
Бранка Банчевић

Бранка Банчевић

Други састав Високог савета судства

Судија. Рођена 1955. Правни факултет завршила у Новом Саду.

Детаљније
Александар Стоиљковски

Александар Стоиљковски

Други састав Високог савета судства

Судија. Основно и средњошколско образовање стeкао у Зрењанину. Правни факултет у Новом Саду.

Детаљније
Соња Видановић

Соња Видановић

Други састав Високог савета судства

Судија. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 1981.год.

Детаљније
Дејан Ћирић

Дејан Ћирић

Други састав Високог савета судства

Адвокат. Потпредседник Адвокатске коморе.

Детаљније
Проф. др Зоран Стојановић

Проф. др Зоран Стојановић

Други састав Високог савета судства

Редовни професор Правног факултета у Београду

Детаљније